Overzicht

Om de 2 maanden (altijd op Dinsdag) komt de Stichting Dorpsbelangen Hoek bijeen in het Dorpshuis "De Hoekse Rakkers".
Molenplein 3, 4542 DA Hoek
De vergaderingen zijn openbaar en beginnen (meestal) om 19.30 uur.

Vergaderdata 2020

11 februari

21 april

23 juni

25 augustus

13 oktober

15 december

Data onder voorbehoud

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter