Overzicht

Om de 2 maanden (altijd op Dinsdag) komt de Stichting Dorpsbelangen Hoek bijeen in het Dorpshuis "De Hoekse Rakkers".
Molenplein 3, 4542 DA Hoek
De vergaderingen zijn openbaar en beginnen (meestal) om 19.30 uur.

Vergaderdata 2020

15 december


Data onder voorbehoud

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter