Logo Kern met Pit

Hoek heeft het predicaat "Kern met Pit" ontvangen op zaterdag 20 januari 2018.

Ons project "Omvorming gemeentelijke begraafplaats tot wandelgebied", behoort tot de zes beste projecten van Zeeland in 2018.

 

Recreëren en genieten van de natuur

In Hoek kunt u recreëren én genieten van de natuur. Het dorp ligt in de polders en heeft een mooi krekengebied.
Natuurbeleving is er dus al, maar er zijn manieren om die te versterken. Een aantal mogelijkheden zijn onder andere:

-    Inrichten van aantrekkelijke wandel- fiets en ruiterpaden met de omliggende dorpen en richting Terneuzen

-    De ontwikkeling van een groene gordel richting Dow en de tunnelweg en deze verbinden met het Torenbos.

-    Verbindingen maken voor de natuurgebieden rondom Hoek door middel van fiets- wandel- en ruiterpaden

-    De kreek aantrekkelijker maken voor recreatie.

 

Een dorp met hoogwaardige voorzieningen
Hoek heeft een breed aanbod aan voorzieningen en de bewoners zijn daar ook heel tevreden over. Zorgcentrum Vremdieke, de huisarts met apotheek en de basisschool scoren goed.

Hoek wil het voorzieningenniveau in de toekomst graag behouden en hoopt op een gevarieerder aanbod van winkelvoorzieningen. Daarnaast willen ze dat er meer gebruik gemaakt wordt van het dorpshuis door meer activiteiten voor alle leeftijden te organiseren.
Ook de ambulante handel bij de molen kan verder gestimuleerd en ontwikkeld worden.

Een verkeersveilig dorp
Hoek wil een toegankelijk en veilig dorp zijn. Op een paar plaatsen in het dorp kan nog wel het een en ander verbeteren aan de verkeersveiligheid. Zo kan de verkeerssituatie bij samenwerkingsschool ‘de Driesprong’ veiliger en ook de obstakels bij de Molendijk kunnen beter.

Voor de veiligheid op fietspaden is het belangrijk dat deze goed worden onderhouden en ook goede verlichting is van belang.

Vrachtwagenverkeer door het dorp kan beter geweerd worden. Dit is mogelijk door de bewegwijzering voor buitenlandse vrachtwagens te verbeteren. Tot slot kunnen ook de eigen bewoners van Hoek een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid door niet te hard te rijden door het dorp.

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter