Jeugdbeleid Hoek

Jeugd

Ook in Hoek heeft de jeugd de toekomst. Maar het is belangrijk dat er voor de jeugd goede voorzieningen zijn waar ze samen kunnen komen.

Voor onderstaande leeftijdsgroepen zijn nog een aantal verbeteringen te noemen:

Voorzieningen voor 0 tot 12 jarigen

-          het behouden en waar mogelijk verdere uitbreiding van sportactiviteiten

-          Zoveel mogelijk voorzieningen concentreren, zoals bundeling van kinderopvang, peuterspeelzaal, na- en voorschoolse opvang in het multifunctionele gebouw waar het dorpshuis ook gehuisvest is.

Voorzieningen voor 12 tot 21 jarigen

-          Een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor de jeugd van deze leeftijdsgroep organiseren. Dit is te realiseren in samenwerking met de jongeren zelf. Enkele suggesties zijn een jongerenontmoetingscentrum, voetbal/trapveld, skatebaan, nachtbus naar Terneuzen etc.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter