De toekomst van Hoek, hoe ziet die eruit?

 

Hoek staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende keuzes die de toekomst van het dorp bepalen.
We noemen de fusie van de twee basisscholen, de toekomst van verzorgingshuis Vremdieke, de positie van de supermarkt in het centrum en de kansen als gevolg van de toenemende werkgelegenheid bij DOW en andere bedrijven.

Daar voegen we aan toe de trends als de toenemende vraag naar levensloopgeschikte woningen, de noodzaak om maatschappelijk vastgoed (onder meer dorpshuizen, gymzalen en bibliotheken) effici├źnter te beheren en de omschakeling naar hernieuwbare energie.


De dorpsraad Hoek en de gemeente Terneuzen hebben in het kader van burgerparticipatie een TaskForce opgericht om de ingrijpende keuzes voor het dorp in te kaderen. Inkadering door inhoudelijk de voors en tegens van locatiekeuzen tegen elkaar af te wegen en door maatschappelijk het debat met het dorp te organiseren. De uitkomst van deze inkadering is vastgelegd in de omgevingsvisie Hoek.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter