Plan

De speerpunten zijn als volgt:

  1. Aantrekkelijk groen dorpshart
  2. Comfortabel wonen voor jong en oud
  3. Versterken natuurbeleving en recreatie
  4. Voorzieningen
  5. Verkeer en vervoer
  6. Verenigingsleven en activiteiten
  7. Bedrijvigheid
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter