Informatie

Hoek is een fijn dorp om in te wonen en te leven. Een goed woon- en leefklimaat is voor iedere inwoner van de kern Hoek belangrijk.
Hoek moet leefbaar zijn en blijven en dat geldt voor de kern in het algemeen, maar zeker voor de afzonderlijke wijken en buurten.

Stichting Dorpsbelangen Hoek wil een klankbord zijn voor de bewoners van Hoek en wij willen de belangen behartigen van de Hoekenaren bij de gemeente.
Samenwerking met de gemeente en andere instanties heeft een hoge prioriteit, maar als wij denken dat uw belangen in het gedrang komen, dan ondersteunen wij u om in actie te komen. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur.
Nee, Stichting Dorpsbelangen Hoek heeft geen politieke belangen.
Wij zijn onafhankelijk en wij willen een schakel zijn tussen de burger en de gemeente.

Stichting Dorpsbelangen Hoek wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

Maar er moeten soms ook wel eens keuzes worden gemaakt.
Daarom hebben wij met de inwoners van Hoek een dorpsontwikkelingsplan opgesteld.
In dit plan staat vermeld hoe over een aantal belangrijke zaken wordt gedacht en welke acties uitgevoerd kunnen worden om die plannen samen met u waar te maken.

Iedere maand komen de leden van Stichting Dorpsbelangen Hoek bij elkaar.
De ene maand is het intern bestuursoverleg, de andere maand openbare vergadering.
Alle leden wonen in de kern Hoek.
De vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld op de website.
Vanuit de gemeente worden we ondersteund door de Wijk-wethouder en de Wijkcoordinator.

Stichting Dorpsbelangen Hoek zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken.

Voelt u zich ook betrokken bij uw dorp en wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Dan nodigen wij u uit voor onze 2 maandelijkse vergadering en wie weet raakt ook u enthousiast voor het werk van de Dorpsraad.


U bent van harte welkom!

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter