Melding over openbare ruimte

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Heeft u last van iets in de openbare ruimte?
Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente.
Mogelijke te melden problemen hebben allemaal te maken met  zaken die vallen onder "de openbare ruinmte".
De melding ervan kan er dus toe bijdragen dat deze openbare plekken veilig en netjes blijven.
Uw melding kan gaan over onderwerpen als: 

  • niet opgehaald huisvuil;
  • overvolle prullenbakken;
  • losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen;
  • laaghangende takken van een boom;
  • overstromingen van putten en plasvorming;
  • kapotte bankjes of speeltoestellen;
  • allerlei soorten rondslingerend afval;
  • graffiti, affiches, enzovoort.

Aanvraag

Een melding of aanvraag kunt u digitaal aan ons doorgeven via Meldingen openbare ruimte 

Storingen
openbare verlichting

Binnen de gemeente staan ca. 13.000 lichtmasten. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting binnen de bebouwde kom en voor een aantal plaatsen buiten de bebouwde kom. Heeft u een melding over de verlichting (bijvoorbeeld een lamp die niet brandt of een kapotte armatuur of een kapotte lichtmast), dan kunt u dat melden (zie hierna)

Aanvraag

Meldingen over de openbare verlichting kunt u als volgt doorgeven:

  • rechtstreeks digitaal bij de aannemer (CityTec) via http://www.ovstoringzeeland.nl/
  • indien dringend: telefonisch bij de gemeente via telefoonnummer 14 0115 (vanuit het buitenland: 00 31 115 455 000)

Met de aannemer is overeengekomen dat eenvoudige storingen zoals een defecte lamp binnen 5 werkdagen hersteld moet zijn. Dit betreft ca. 90% van alle voorkomende storingen. Voor schades aan masten en armaturen zijn er langere afhandelingstermijnen. Afhankelijk van het type armatuur en mast kan dit ca. 2 maanden duren. Daar waar de verkeersveiligheid in het geding is kunnen tijdelijke voorzieningen getroffen worden. Netwerkstoringen worden veroorzaakt door een storing van de voeding van de lichtmasten. Deze storingen worden na constatering door de onderhoudsaannemer van de gemeente aan Delta Netwerkgroep doorgegeven. De afhandelingstermijn hiervan wisselt en is afhankelijk van de traceerbaarheid. Delta streeft naar een afhandelingstermijn van 2 weken.

 

Gevaarlijke situatie

Wanneer er sprake is van onmiddellijk gevaar voor de omgeving (bijvoorbeeld loshangende draden),
kunt u dat het beste direct bij de gemeente melden op telefoonnummer 140115 of 0115-455 000.
Spoedeisende storingen buiten kantoortijd kunnen via de politie worden gemeld 0900-8844).

Milieuoverlast

Meldingen van Milieuoverlast kunnen worden gemeld via de Milieuklachtentelefoon Zeeland,
telefoonnummer 0118-412 323. Dit kan zowel tijdens kantooruren als 's avonds en in het weekend.

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter